“Hair Remover Laser”

(กำจัดขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพลังงานจะถูกส่งตรงไปในชั้นผิวสู่รากขน เซลล์สร้างเม็ดสี)

⚡️Diode Laser 808 nm

เป็นเครื่องเลเซอร์ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพลังงานจะถูกส่งตรงไปในชั้นผิวสู่รากขน เซลล์สร้างเม็ดสีในรากขนหรือเมลาโนไซท์จะดูดซับพลังงานและเปลี่ยนความร้อนไปทำลายรากขน เลเซอร์ชนิดนี้มีความเฉพาะเจาะจงกับเม็ดสีในรากขน ไม่ทำให้ผิวหนังข้างเคียงเกิดรอยไหม้ อีกทั้งตัวเครื่องมี cooling หล่อเลี้ยงอีกด้วยค่ะ

 • Hair Remover Laser Promotion 
  ✨หนวด 
  ✨รักแร้
  ✨หน้าอก
  (ราคา 5 ครั้ง 9,900 บาทค่ะ ) 
   
  Hair Remover Laser Promotion 
  ✨แขน
  ✨ขา
  ✨Bikini (Barzilian+3,000 บาท)
  ✨หลัง
  (ราคา 5 ครั้ง 15,900 บาทค่ะ )

หลังรับบริการผิวหนังมีรอยแดงอมชมพูเป็นเรื่องปกติและจะหายไปได้เองหลังรับบริการแล้ว 1-2 ชั่วโมง
 เส้นขนจะหลุดร่วงออกในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังรับบริการ
 หากมีขนเส้นใหม่ขึ้นสามารถโกนได้ แต่ข้อห้ามคือ
 การถอนหรือแว็กซ์ จนครบกำหนดในการรับบริการในครั้งต่อไป (3-4สัปดาห์)

จำนวนครั้งและระยะเวลาในการรับบริการ
ขึ้นอยู่กับปริมาณเส้นขนแต่ละบริเวณ ลักษณะเส้นขนรวมถึงความหนาแน่นของเส้นขนด้วย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรรับบริการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย
5-10 ครั้งแต่ละครั้งเว้นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์