Filler

(ฟิลเลอร์ ร่องแก้ม)

Filler – คือสาร Hyaluronic acid (HA) ที่แต่ละโมเลกุลของHA เชื่อมเกาะกัน (cross-linked) ทำให้สารอยู่รวมกันเป็นก้อน สามารถขึ้นรูปเป็นทรงได้จึงเหมาะกันการเสริมส่วนที่ขาดส่วนที่ยุบเช่น ฉีดเสริมคาง ฉีดเติมเต็มขมับที่ยุบ หรือฉีดร่องน้ำตา ใต้ตา จมูก เป็นต้นค่ะ
Filler ที่เป็นของแท้จะเป็นสารกลุ่ม hyaluronic acid ที่สามารถสลายเองได้ตามธรรมชาติ หรือ สามารถฉีดสลายออกได้ค่ะ

Filler มี 2 ตัวค่ะ

1)Restylane ccละ

19,900-25,900-

อยู่ได้ประมาณ 1ปี-1ปีครึ่งค่ะ

2)Juvederm ccละ

19,900-25,900-

อยู่ได้ประมาณ 1ปีครึ่ง-2ปีค่ะ

 

 

เติมFillerร่องแก้ม

สามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยค่ะ

1) Restylane ccละ

19,900-25,900-

อยู่ได้ประมาณ 1ปี-1ปีครึ่งค่ะ

2)Juvederm ccละ

19,900-25,900-

อยู่ได้ประมาณ 1ปีครึ่ง-2ปี ค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วในการฉีดร่องแก้มคุณหมอจะแนะนำเป็นตัว Juvederm ค่ะ อยู่ได้นานกว่า ฉีดแล้วได้ volume สวยเหมาะกับการฉีดร่องแก้มมากกว่าค่ะ