ABOlifting

(ลิฟหน้าเรียว)

ใช้ Dysport (Botulinum toxin ของอังกฤษ) ซึ่งกระตุ้นการหดตัวของ collagen ได้ดีที่สุด ร่วมกับเทคนิคพิเศษของคุณหมอไลฟ์ลี่ ลิฟท์ตั้งแต่กรอบหน้าไปจนถึงไรผม ทำให้ลิฟท์ได้ดีที่สุด 
  • เห็นผลไวสุด (ภายใน 24 ชั่วโมง ถึง 3 วัน) จึงเหมาะสำหรับคนรีบใช้หน้า 
  • เห็นผลเต็มที่ตอน 2 สัปดาห์ 
  • ทำครั้งนึงอยู่ได้ประมาณ 6 เดือนเลยค่าา 
คุณหมอจะใช้ toxin ประมาณ 120-150 ยูนิตค่ะ
 
คุณหมอได้ลองมาแล้วปลื้มกับผลลัพธ์มาก เลยเอามาแนะนำให้ทุกคนได้ลอง
(ครั้งละ 19,900 บาทค่ะ)