ฟิลเลอร์คาง

(Chin Augmentation)

FILLER คาง สามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวเลยค่ะ

1)Restylane ccละ 15,900 บาท (ปกติ cc ละ 25,900 บาท)
อยู่ได้ประมาณ 1ปี-1ปีครึ่งค่ะ

2)Juvederm ccละ 19,900 บาท ( ปกติ cc ละ 35,900 บาท)
อยู่ได้ประมาณ 1ปีครึ่ง-2ปี ค่ะ

ส่วนใหญ่แล้วในการฉีดคางคุณหมอจะแนะนำเป็นตัว Juvederm ค่ะ อยู่ได้นานกว่า ฉีดแล้วได้ volume สวยเหมาะกับการฉีดคางมากกว่าค่ะ

จำนวนcc ที่ใช้ขึ้นอยู่กับรูปคางเดิมของคนไข้แต่ละคนซึ่งจะไม่เหมือนกันนะค่ะ แนะนำเข้ามาให้คุณหมอช่วยดูให้ก่อนได้นะค่ะ