Lively Hair Regrow

(Lively Hair Regrow)

  • เพิ่มการงอกใหม่ของเส้นผมและการเจริญเติบโต

  • ระดับ 5 alpha reductase

  • กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ส่งเสริมการไหลเวียนของโลหิต

  • สารต่อต้านอนุมูลอิสระและต่อต้านแบคทีเรีย