Filler หน้าผาก

 

Filler หน้าผากนูนดูมีมิติ
แนะนำเป็น Restylane 3cc เพื่อการรักษาที่เห็นผลชัดเจนค่ะ cc ล่ะ 19,900-25,900- ค่ะ

แต่การฉีด Filler หน้าผากต้องอยู่ที่การประเมินของคุณหมอและลักษณะหน้าผากของแต่ละคนด้วยนะคะว่าควรจะใช้ประมาณกี่cc เพื่อการรักษาที่เห็นผลชัดเจนและสวยเป๊ะค่ะ
Filler มี2 ตัวค่ะ

Restylane สวีเดน

19,900-25,900-

อยู่ได้ประมาณ 1ปี-1ปีครึ่งค่ะ

Juvederm อเมริกา (ปกติ cc ละ 35,900 บาท)โปรโมชั่น ccล่ะ 

19,900-25,900-

อยู่ได้ประมาณ 1ปีครึ่ง-2ปี ค่ะ